‘”Wondergebied” in de jungle van Borneo’ is een geweldig boek vol getuigenissen van Gods goedheid. Hoe de ministrie is begonnen en verhalen van bijzondere wonderen. Voor meer informatie over Ronny’s boek en hoe u het kunt bestellen, vind u in de link hieronder.

"Miracle Zone"

in the jungles of

61LI2bZxSiL.jpg

borneo

Ezra 2.jpg

Getuigenissen

Bekijk de nieuwe pagina met getuigenissen! Lees enkele van de geweldige dingen die God heeft gedaan in het leven van onze kinderen en de wonderen die zij hebben meegemaakt. Prijs God!

Dutch

ENGLISH

 

Een project van

Rivers of Life Ministries Borneo

 

Elk jaar hebben we hier in Living Waters Villlage een feestdag waarop we de goede tradities van de Dayak cultuur herinneren. Blaaspijp competitie, traditionele dans en muziek om Jezus te aanbidden. Kijk naar de Gawai video

 • Instagram

Let the rivers flow!

"I've got a river, of living waters, a fountain that will never run dry!"

LWV Dayak Vieringen

LWV- The Vision Coming To Life

Set in the heart of the West Kalimantan Jungle, Living Waters has not only grown to be a home for over 600  Dayak children but a family too. With a vision to provide accommodation for 1,000 neglected children and school for 2,000, Living Waters is truly a Miracle Zone. 

           We have over 300 hectares of land on our property (that's over 700-800 acres for you Brits!), which is set in the midst of the dense jungle. With God's hand and providence we now have finished various buildings and others which are still planned and in process. Homes for girls and boys, various Asrama's (homes for about 30 children in all ages together with house elders), workers’ and teachers’ accommodation, training centre, Praise & Worship centre, clinic, bakery, administration building, a nursery for the babies, visitors quarters, radio station, sewing rooms, Primary school, Senior High/High School. God is truly at work and alive here at Living Waters.

           Each child in Living Waters is able to grow, not only physically and educationally but also fed and trained spiritually. Every child which God sends to Living Waters is equipped so they are able to return to their villages later, as well as other villages that are still unreachable, to bring the good news to those who are still lost and be able to plant churches where there is none. They are able to be testimonies of God's love, share of miracles, share of the love they've received and how free it is for others to receive. We don't just have children here in Living Waters Village. We truly believe that here we have children which are growing to be future teachers, future Pastors, future Politicians, even future Presidents!

 

HET PROJECT

         

 

Hoe Is Het Eigenlijk Begonnen?

Het begon allemaal jaren geleden toen Ronny en Kay Heyboer hun huis in Australië achter zich lieten en God’s stem in 1995 volgden naar Borneo. Zonder geld en spullen en met  vele mensen die tegen hun keuze waren, vertrouwden zij blindelings op God en Zijn plan. Het werk begon in de stad Kuching in Oost Maleisië op het eiland Borneo waar Ronny assisteerde bij een lokale bediening met de kerkplanting.

       Later, in 1997 verhuisden ze naar het Indonesische deel van Borneo in West Kalimantan, waar ze vandaag nog steeds wonen en de Heer dienen. In 2002 verhuisden ze naar de stad Sintang, waar ze een groot stuk land kochten dat verder in de jungle lag, waar het visioen in praktijk kwam, om een thuis te bieden aan verwaarloosde kinderen. Door gehoorzaam en volledig te vertrouwen op de Heer heeft Hij hen op wonderlijke manieren gebruikt en hielp Hij hen over alle obstakels heen die op hun weg kwamen. Dat alles was nodig om hen voor te bereiden voor de bijzondere taak die God hen had gegeven.

         

 

 Voor meer informatie over Ronny, zijn familie en de visie, volg de link hieronder waar je meer vindt over God’s visioen aan Ronny maar ook over Ronny’s boek, de documentaire over LWV en hoe je deze kan bestellen!

http://www.heyboer.org/nl/the-project/

Voor meer informatie kunt u op de link hieronder klikken en de laatste nieuwsbrieven van de ministrie lezen....

LWV- De Visie Komt Tot Leven

Midden in het hart van de jungle in West Kalimantan is  Living Waters niet alleen gegroeid tot een thuis voor meer dan 600 Dayak kinderen maar ook als familie. Met een visie om voor 1000 verwaarloosde kinderen onderdak en voor 2000 kinderen scholing te bieden, maakt dat Living Waters tot een echte Miracle Zone.

           We bezitten over 300 hectare land in en rondom ons dorp dat is gelegen in het midden van de dichte jungle. Met God’s hand en met Zijn voorziening hebben we nu ongeveer 80 gebouwen klaar, en zijn er nog meerdere in de planning en in aanbouw. Tehuizen voor jongens en meisjes, verschillende Asramas (huizen met ca. 10 - 35 kinderen met gezinsleiders), accommodatie voor werkers en leerkrachten, een opleidingscentrum, een aanbiddingscentrum, een kliniek, een bakkerij, een administratie kantoor, dagverblijf voor de kleinsten, bezoekers accommodaties,  werkplaats, naaikamer, basisschool en middelbare school. God is echt aanwezig en aan het werk hier in Living Waters.

           Behalve dat de kinderen liefde en zorg ontvangen, we hen tegemoet komen aan hun fysieke behoeften en ze een opleiding laten volgen, worden de kinderen ook geestelijk gevormd. Elk kind dat door Gods leiding naar het dorp komt, rusten we zo toe dat wanneer ze naar hun dorp terugkeren en naar andere dorpen gaan die nu nog onbereikt zijn, zij het goede nieuws kunnen brengen en kerken kunnen stichten waar deze nog niet zijn. Ze kunnen getuigen van God’s liefde, vertellen over Zijn wonderen en over de liefde die zij hebben ontvangen en dat die liefde vrij te ontvangen is voor iedereen die dat wil. We hebben niet zomaar kinderen hier in Living Waters Village. We geloven volkomen dat we hier kinderen hebben opgroeien die onze toekomstige leraren, voorgangers, ministers en zelfs presidenten zullen zijn!

Voor meer informatie over Ronny, zijn familie en de visie, volg de link hieronder….

BEZOEK LIVING WATERS VILLAGE

Wees Klaar, Wees Open, Word Veranderd

Denk je er over om Living Waters te bezoeken? Wij verwelkomen bezoekers en vrijwilligers vanuit heel de wereld en nodigen hen uit om ons project op verschillende manieren te steunen. De laatste jaren zijn er vele mensen gekomen om mee te helpen.  Sommigen voor  enkele dagen,  anderen tot een jaar of alles er tussen in! Er is geen verplichte minimale tijd. Gewoon contact leggen en van daar uit kijken we verder. Engeland, Nederland, Singapore, Amerika, Australië. Waar je ook vandaan komt, we kijken uit naar je komst! Jong of iets ouder, creatief of technisch, wij verwelkomen iedereen die een dienend hart heeft en het niet uitmaakt wat voor klus er gedaan moet worden. Als je een gave of specifieke opleiding hebt (niet jodelen) geef dat dan aan in je contact email.

 

Vrijwillers kunnen meehelpen in een enorme variatie van activiteiten inclusief werken met de kinderen, zoals spelletjes doen, knutselen, sporten, helpen met huiswerk, educatieve spelletjes, kinderopvang activiteiten en nog veel meer. Er is ook gelegenheid om een getuigenis te delen in onze bijeenkomsten, het leiden van een gebedsochtend en deelname aan het dagelijks leven in Living Waters. Als je geïntereseert bent om naar Living Waters Village te komen en als je nog vragen hebt, kijk dan op onze FAQ pagina om te zien of jouw vragen misschien al eerder zijn gesteld en beantwoord voor je een email stuurt. Als je meer antwoorden nodig hebt, wees dan niet verlegen en maak contact met het team hier door te klikken op de ‘contact’ pagina. We zijn best vriendelijk, echt waar!    

IMG_0087
IMG_0088
IMG_0096
26237937_1688224194574925_569822438_o
 

SPONSORSHIP/SUPPORT

Sponsorship / Support

There are different ways to supporting our ministry in Borneo

  • Through prayer and intercession

  • By coming over for a short or long term period and use your talents and gifts to help out in the many areas we need help in

 • Through financial support:

Sponsor one of the children

If you would like to sponsor one of the children or young people in the ministry you can contact us via: sponsorship@livingwatersvillage.com. You will receive a photo of your sponsor child and from time to time a letter. You can send your sponsor child letters or postcards by post.

SPONSORSHIP/SUPPORT

Sponsorship / Support

There are different ways to supporting our ministry in Borneo

  • Through prayer and intercession

  • By coming over for a short or long term period and use your talents and gifts to help out in the many areas we need help in

 • Through financial support:

Sponsor one of the children

If you would like to sponsor one of the children or young people in the ministry you can contact us via: sponsorship@livingwatersvillage.com. You will receive a photo of your sponsor child and from time to time a letter. You can send your sponsor child letters or postcards by post.

Sponsor one of the children

If you would like to sponsor one of the children or young people in the ministry you can contact us via: sponsorship@livingwatersvillage.com. You will receive a photo of your sponsor child and from time to time a letter. You can send your sponsor child letters or postcards by post.

SPONSORING EN ONDERSTEUNING

Sponsoring/ondersteuning

Er zijn verschillende manieren van steunen van onze bediening in Borneo:

 • Doormiddel van voorbede en gebed

 • Door ons te bezoeken voor een korte of langere tijd en je gaven en talenten te gebruiken in de   verschillende werkzaamheden die er zijn

 • Door ons financieel te steunen

Sponsor een kind

Als je één van onze  kinderen of jongeren in onze bediening wil sponseren, neem dan contact op via: sponsorship@livingwatersvillage.com.

Je ontvangt dan een foto van het kind dat je sponsort  en af en toe een briefje. Je kan je sponsorkind per post een brief of kaart sturen.

Post adres:
PO Box 3203
Kuching 93762
Sarawak, Malaysia

Donatie informatie per land

klik op het plaatje van Mersy hieronder voor meer info.

 
 

Foto

  GalLErIJ