top of page
RonnyKayHeyboer.jpg

Introductie

 

Na afgestudeerd te zijn aan het Rhema Bible College in Townsville (AU), verlieten Ronny en Kay in januari 1995 Australië om te dienen in het zendingsveld. Ze begonnen hun bediening in de stad Kuching, Oost-Maleisië op het eiland Borneo, waar Ronny assisteerde in een kerkstichting programma in een plaatselijke bediening. In 1997 verhuisden ze naar het Indonesische deel van Borneo, West-Kalimantan, waar ze vandaag nog steeds wonen en de Heer dienen. Ze hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen die momenteel allemaal in Australië wonen.

Zij zijn de oprichters en directeur van: Rivers of Life Ministries Borneo, dat op zijn beurt bedieningen heeft opgestart, zoals: Living Waters Village, Medical Ministries, Church Planting Ministries.

De visie

De Heer gaf Ronny & Kay in 1995 een visie om naar Borneo te gaan en de stammen van het  Dayak volk van Borneo te bereiken met de boodschap van het evangelie van liefde en redding. Ze verhuisden in januari 2002 naar de stad Sintang -na een aantal jaren in Sanggau te hebben gediend- en huurden er een groot gebouw, zodat ze huisvesting en verzorging konden bieden aan veel kinderen. Veel kinderen die bij hun terechtkwamen waren ondervoed en leden aan ziekten zoals tuberculose, malaria en tyfus. Sommigen weeskinderen, terwijl anderen vaak uit gebroken gezinnen kwamen.

In december 2002 liet de Heer Ronny duidelijk zien dat hij een plek in de jungle moest klaar maken voor 1.000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2.000 kinderen. Na een zoektocht van 10 maanden naar het juiste stuk land, leidde de Heer hen uiteindelijk naar een afgelegen gebied.

Ze hebben ondertussen op de meest wonderlijke manier meer dan 300 hectaren land in de jungle van Borneo gekocht en zijn begonnen aan een uitgebreid bouwproject dat onderdak biedt aan die 1.000 verwaarloosde kinderen alsook scholen voor 2.000 kinderen, van het basis- tot het middelbaar onderwijs. Er werd volop gebouwd aan arbeiders- en lerarenaccommodaties, een opleidingscentrum, een Praise & Worship Center, een kliniek, een ziekenhuis, een landingsbaan en een Bijbel College, enz.

Momenteel hebben ze meer dan 700 kinderen en jongeren in het dorp dat Living Waters Village wordt genoemd.
Behalve dat ze de kinderen liefde en zorg bieden, en ze tegemoet komen aan hun fysieke behoeften alsook hun een opleiding laten volgen, worden de kinderen ook spiritueel gevormd. Ze rusten deze jonge mensen uit zodat ze naar hun dorpen kunnen terugkeren en naar andere dorpen kunnen gaan die nog onbereikt zijn, daar kerken kunnen stichten en het evangelie aan hun volk kunnen brengen.

Hun team

 

Afgezien van een aantal jonge lokale leiders die met hen zijn opgegroeid, die hun Bijbelcollege en/of universitaire opleiding hebben voltooid, hebben ze ook een aantal mensen van over de hele wereld die bij hen zijn om de Heer op lange termijn daar te dienen. Ze hebben ook 40 full-time arbeiders uit de lokale gemeenschap in dienst  om op die manier een inkomen voor hen te creëren, zodat ook zij voor hun gezin kunnen zorgen. Ronny en Kay verwelkomen graag bezoekende teams en individuen die op een of andere manier willen komen helpen. Wil je weten wat je als vrijwilliger allemaal kunt doen? Zo ja , kijk eens op onze pagina 'LWV bezoeken'.

LWV-2022_page-0001.jpg
bottom of page