top of page

Mandis

Mandis was een zevenjarig jongentje toen hij door Ronny in de jungle werd 'gevonden'. Hij komt uit de Mateq stam en woonde in het dorpje Koli. Op het moment dat hij werd gevonden leed hij aan ernstige ondervoeding, zoals zoveel kinderen in deze landelijke omstandigheden. Toen hij in ons dorp aangekomen was, werd hij naar het dichtstbijzijnde lokale ziekenhuis gebracht. Na enkele testen werd duidelijk dat zijn nieren niet naar behoren functioneerden, door de lange periode van ondervoeding. De dokter schreef medicatie voor en er werd besloten dat hij zeker niet kon terugkeren naar het dorp Koli, vanwege zijn nieuwe strenge dieet. Met het idee dat alles onder controle was, begon Mandis zich te settelen en nieuwe vrienden te maken in LWV. Maar na enkele maanden verslechterde zijn situatie, een paspoort werd geregeld en Mandis werd naar Kuching gebracht om een nierspecialist te bezoeken.

Mandis werd naar het ziekenhuis gebracht, daar werden testen gedaan en bloed afgenomen. Vanwege de afwezigheid van de juiste apparatuur om het bloed te analyseren werd alles naar Kuala Lumpur gestuurd. De dokter gaf nieuwe medicatie voor de eerstkomende tijd en deelde mee dat alhoewel het serieus was, het toch niet levensbedreigend was. Na enkele weken ging de telefoon, het was de dokter die Ronny en Mandis vroeg naar het ziekenhuis te komen. Mandis’ conditie was een stuk slechter dan de dokter in eerste instantie had gedacht. Hij zou nog 6-12 maanden hebben voordat hij zou moeten beginnen aan nierdialyse, of hij zou een niertransplantatie moeten krijgen. Geen van beide opties is een mogelijkheid op de afgelegen plek van Living Waters Village. Dokter Wong gaf nog wat meer medicatie en zei dat hij en zijn kerk zouden bidden voor Mandis en liet hem gaan met de woorden “Hij heeft een wonder nodig.” Alhoewel ontmoedigd, is dit precies wat onze God doet, Hij is een Wonderwerker. Ronny, Mandis en iedereen in de bediening wist dat en geloofde dat.

In de jaren die volgden hield Mandis zich aan een streng dieet, nam zijn medicatie en werd opgedragen in gebed. Zijn gezondheid schommelde en hij bleef verschillende controles hebben bij dokter Wong. Het was al een wonder op zich dat hij na jaren nog steeds leefde. Na een bezoek aan Nederland kwam Ronny terug in Borneo en het viel hem op hoe goed Mandis eruit zag. Hij zei “Jongen, wat zie jij er goed uit. Het ziet eruit alsof je genezen bent.” Zijn antwoord was “Pa, ik voel me geweldig. Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld!” Zij verheugden zich en prezen God voor deze genezing die zich in Mandis had geopenbaard.

Hierna ging Ronny naar zijn kantoor om achterstallige e-mails te verwerken, die zich hadden verzameld in zijn afwezigheid. Een van die e-mails was van een vrouw die in Benalla, Australië, woonde. Vanaf het moment dat zij in de nieuwsbrieven had gelezen over Mandis, had zij elke dag voor hem gebeden. Zij schreef dat een bezoekende voorganger, die pas haar kerk had bezocht, een bediening in genezing had. Zij vervolgde dat na het brengen van het Woord, de voorganger zieke mensen uitnodigde om naar voren te komen, zodat er voor hen gebeden kon worden. Ook nodigde hij hen uit die iemand kenden die ziek is en niet aanwezig was, zodat zij hun plaats konden innemen. Zij schreef “Onmiddellijk besloot ik naar voren te gaan voor Mandis, en het moment dat deze man zijn hand op mijn hoofde legde en begon te bidden voor Mandis, was het alsof er een bliksemschicht door mij heen ging, en ik wist dat Mandis genezen was. En daarom wil ik u vragen. Hoe gaat het met Mandis?” Ronny kon niet geloven wat hij las, tranen liepen over zijn wangen. Een paar uur hiervoor sprak hij uit hoe goed Mandis eruit zag.

Hij beantwoordde haar brief en getuigde hoe God Mandis genezen had en hoe goed hij eruitzag en dat hij nu leefde met de Heer. Hij was genezen. De volgende medische onderzoeken bevestigden slechts wat iedereen al wist. Mandis was genezen, zijn nieren functioneren volkomen normaal. Prijs God!

Mandis woont ondertussen niet meer in LWV. Hij heeft zijn middelbare school afgerond. Hij is ondertussen getrouwd met Eta. Ziin jongere broertje woont ook in ons dorp en gaat hier naar middelbare school. Mandis erkent dat Gods hand hem beschermde al die tijd, en dat hij vandaag de dag leeft door Hem. Hoe goed is God!

bottom of page