top of page

Geloofsverklaring - Overtuigingen

Rivers of Life Ministries Borneo

Living Waters Village

Wij geloven:

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is nauwkeurig, gezaghebbend en toepasbaar in ons dagelijks leven.

 

Wij geloven in één eeuwige God die de Schepper is van alle dingen. Hij bestaat in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volkomen liefdevol en volkomen heilig.

 

 

Wij geloven dat zonde ieder van ons heeft gescheiden van God en Zijn doel met ons leven.

 

 

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus als zowel God alsook als mens de Enige is Die ons met God kan verzoenen. Hij leefde een zondeloos en voorbeeldig leven, stierf aan het kruis in onze plaats en is weer opgestaan om Zijn overwinning te bewijzen en ons kracht te geven voor het leven.

 

 

Wij geloven dat om vergeving en de 'wedergeboorte' te ontvangen, we ons moeten bekeren van onze zonden, in de Heer Jezus Christus moeten geloven en ons moeten onderwerpen aan Zijn wil voor ons leven.

 

 

Wij geloven dat om een ​​heilig en vruchtbaar leven te leiden dat God voor ons bedoeld heeft, we gedoopt moeten worden in water en vervuld moeten worden met de kracht van de Heilige Geest.

 

 

We geloven dat God ons individueel heeft toegerust zodat we met succes Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken, namelijk God aanbidden, onze rol in de kerk vervullen en de gemeenschap dienen waarin we leven.

 

 

Wij geloven dat God ons wil genezen en transformeren, zodat we een gezond en voorspoedig leven kunnen leiden om anderen effectiever te kunnen helpen.

 

 

Wij geloven dat onze eeuwige bestemming van de hemel of de hel wordt bepaald door onze reactie op de Here Jezus Christus.

 

 

Wij geloven dat de Here Jezus Christus weer terugkomt zoals Hij beloofd heeft.

bottom of page